Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług oraz jego forma ustalana jest indywidualnie z Klientem i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy, nakład pracy radcy prawnego i termin wykonania zlecenia. Przed powierzeniem zlecenia kancelarii Klient jest informowany o wysokości wynagrodzenia oraz innych spodziewanych kosztach, jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem sprawy.

Stosujemy trzy formy rozliczenia się z Klientami: rozliczenie ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane. W niektórych rodzajach spraw kwota wynagrodzenia może być uzależniona od skuteczności pracy – w szczególności w sprawach dotyczących windykacji i wypłaty odszkodowania.

Poniżej przykładowe ceny wybranych rodzajów usług:

  • Porady prawne – od 50 zł
  • Sporządzanie opinii prawnych – od 100 zł
  • Sporządzanie projektów umów – od 150 zł
  • Przygotowanie pism procesowych – od 100 zł
  • Stała obsługa prawna – od 500 zł
  • Reprezentacja i prowadzenie sprawy przed organami władzy publicznej – od 100 zł
  • Stawka za godzinę pracy prawnika – od 100 zł
  • Prowadzenie sprawy o odszkodowanie – od 10% uzyskanej kwoty od ubezpieczyciela

Podane ceny usług prawnych są cenami netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)